znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Aktuality IDS

Změny jízdních řádů od 4. 3. 2007

Od 4. března 2007 dochází především z důvodu rozšíření IDS JMK ke změně jízdních řádů na 28 stávajících linkách IDS JMK. Jedná se o linky 26, 41, 43, 46, 49, 53, 64, 66, 67, 71, 75, 81, x95, 152, 157, 167, 226, 231, 232, 302, 310, 311, 312, 320, 331, 332, 333, 340, 405, 420, 423, 431, 440, 509, 610, 620, 630, 631, 732, 743, 750.

Rozšíření IDS JMK od 4. 3. 2007

Od 4. března 2007 dochází k rozšíření IDS JMK na Boskovicko. Do systému bude nově začleněno 109 obcí a přibude 33 nových regionálních autobusových linek, 3 linky vlakové a další vlaková linka bude prodloužena. Definitivní jízdní řády pro Boskovicko jsou již zveřejněny.

Změny jízdních řádů od 4. 3. 2007

Od 4. března 2007 dochází především z důvodu rozšíření IDS JMK ke změně jízdních řádů na 28 stávajících linkách IDS JMK. Jedná se o linky 152, 157, 167, 226, 231, 232, 302, 310, 311, 312, 320, 331, 332, 333, 340, 405, 420, 423, 431, 440, 509, 610, 620, 630, 631, 732, 743, 750.

Rozšíření IDS JMK od 4. 3. 2007

Od 4. března 2007 dochází k rozšíření IDS JMK na Boskovicko. Do systému bude nově začleněno 109 obcí a přibude 33 nových regionálních autobusových linek, 3 linky vlakové a další vlaková linka bude prosloužena. Definitivní jízdní řády pro Boskovicko jsou již zveřejněny.

Výstavba přestupního uzlu Bystrc, ZOO

Z důvodu vystavby nového přestupního terminálu v Brně, Bystrci dochází od 26. 2. 8:00 hod. do 31. 5. 2007 k přemístění zastávek autobusů v Brně, Bystrci.

Změny jízdních řádů od 6. února 2007

Od úterý 6. února 2007 dochází z důvodu stavebních prací na Bohunickém kampusu k úpravě jízdních řádů na lince 29. Trolejbusy linky 29 budou ukončeny na Jírovcově, odkud pojedou na Osovou autobusy náhradní dopravy označené x29. Současně dochází k odklonu linky 4na ulici Rooselveltovu a Husovu denně od 19 hod. do ukončení provozu.

Výluka u Nemocnice Bohunice

Od úterý 6. února 2007 dochází z důvodu stavebních prací na Bohunickém kampusu k úpravě jízdních řádů na lince 29. Trolejbusy linky 29 budou ukončeny na Jírovcově, odkud pojedou na Osovou autobusy náhradní dopravy označené x29.

Výluka u Nemocnice Bohunice

Od úterý 6. února 2007 dochází z důvodu stavebních prací na Bohunickém kampusu k úpravě jízdních řádů na linkách 34 a 29. Trolejbusy linky 29 budou ukončeny na Jírovcově, odkud pojedou na Osovou autobusy náhradní dopravy označené x29.

Školní prázdniny 2. a 12. - 16. února 2007

V pátek 2.února 2007 (pololetní prázdniny) a od 12. do 16. února 2007 (jarní prázdniny na základních a středních školách v Jihomoravském kraji) bude na linkách provozovaných DPMB, a.s., platit běžný jízdní řád pro PRACOVNÍ DNY, avšak zrušeny budou školní autobusové spoje. U regionálních linek IDS JMK doporučujeme věnovat pozornost omezením některých spojů označených příslušnými inverzními značkami.

Výluka u Nemocnice Bohunice

Od úterý 6. února 2007 dochází z důvodu stavebních prací na Bohunickém kampusu k úpravě jízdních řádů na linkách 34, 50 a 29. Trolejbusy linky 29 budou ukončeny na Jírovcově, odkud pojedou na Osovou autobusy náhradní dopravy označené x29.

Změny jízdních řádů od 1. února 2007

Od 1. února vstupují v platnost drobné úpravy v jízdních řádech linek 151, 403, 404, 514, 631.

Senioři nad 70 let a doprovod dítěte

Z důvodu velkého zájmu seniorů nad 70 let a doprovodu dětí do 3 let o koupi bezplatné předplatní jízdenky se s platností od 1. ledna do 31. ledna 2007 zavádí možnost cestovat bezplatně v linkách 1 až 99 v zónách 100 + 101 ve spojích provozovaných Dopravním podnikem města Brna pro seniory nad 70 let pouze po předložení občanského průkazu a pro doprovod dítěte do 3 let po předložení občanského průkazu, v němž je dítě zapsáno, nebo po předložení jeho rodného listu.

Prodloužení platnosti předplatních kupónů

Z důvodu přetížení předprodejních míst rozhodl DPMB o prodloužení platnosti předplatních kupónů vydaných pro zóny 100+101 až do 10. ledna 2007. Staré kupóny lze použít pouze ve vozidlech DPMB na linkách 1 až 99 v zónách 100+101. To znamená, že neplatí na spojích zajišťovaných jinými dopravci na linkách 40, 41, 47, 48, 54, 72, 73, 75 a 79, ve všech linkách s číslem nad 100 a ve vlakových linkách. Upozorňujeme, že jízdenky lze v Brně zakoupit rovněž u pokladen ČD na Hlavním nádraží, v Židenicích a v Králově Poli.

Senioři nad 70 let a doprovod dítěte

Z důvodu velkého zájmu seniorů nad 70 let a doprovodu dětí do 3 let o koupi bezplatné předplatní jízdenky se s platností od 1. ledna do 31. ledna 2007 zavádí možnost cestovat bezplatně v linkách 1 až 99 ve spojích provozovaných Dopravním podnikem města Brna pro seniory nad 70 let pouze po předložení občanského průkazu a pro doprovod dítěte do 3 let po předložení občanského průkazu, v němž je dítě zapsáno, nebo po předložení jeho rodného listu.

Prodloužení platnosti předplatních kupónů

Z důvodu přetížení předprodejních míst DPMB bylo rozhodnuto o prodloužení platnosti předplatních kupónů vydaných pro zóny 100+101 až do 10. ledna 2007. Staré kupóny lze použít pouze v zónách 100+101, na spojích provozovaných DPMB na linkách do čísla 99. Upozorňujeme, že jízdenky lze v Brně zakoupit rovněž u pokladen ČD na Hlavním nádraží, v Židenicích a v Králově Poli.

Doprava o vánočních prázdninách

Z důvodu velkého zájmu seniorů nad 70 let a doprovodu dětí do 3 let o bezplatné předplatní jízdenky se s platností od 1. ledna do 31. ledna 2007 zavádí možnost cestovat bezplatně v linkách 1 až 99 ve spojích provozovaných Dopravním podnikem města Brna pro seniory nad 70 let pouze po předložení občanského průkazu a pro doprovod dítěte do 3 let po předložení občanského průkazu, v němž je dítě zapsáno, nebo po předložení jeho rodného listu.

Senioři nad 70 let a doprovod dítěte

O vánočních prázdninách dochází ke změnám v dopravě. Sledujte prosím pečlivě jízdní řády. Podrobné informace naleznete na www.idsjmk.cz

Doprava o vánočních prázdninách

O vánočních prázdninách dochází ke změnám v dopravě. Sledujte prosím pečlivě jízdní řády. Podrobné informace naleznete na www.idsjmk.cz

Změny v Tarifu IDS JMK od 1. ledna 2007

Od 1. ledna 2007 vstupuje v platnost nový Tarif IDS JMK. Ceny jízdného se nemění, pouze se zavádějí nová zvýhodnění a nové možnosti pro cestující: Senior nad 70 let a doprovod dítěte do 3 let může nově v zónách 100 a 101 (tzn. v Brně) v autobusech, tramvajích a trolejbusech jezdit bezplatně. Musí si pouze vyřídit průkazku IDS JMK, která do 31. 12. stojí 6 Kč a od 1. ledna 2007 10 Kč. Senioři pro vydání průkazky potřebují pouze fotografii a doklad totožnosti. Průkazku pro dítě do 3 let může vyřídit jakákoli dospělá osoba, která má dané dítě zapsáno v dokladu totožnosti, případně předloží doklad totožnosti a rodný list dítěte. Pro průkazku pro dítě do 3 let není zapotřebí fotografie. Upozornění pro seniory nad 70 let, kteří vlastní platný Zvláštní roční kupón za 350 Kč: Platnost tohoto kupónu vydaného DPMB se prodlužuje až do konce měsíce března. Platnost tohoto kupónu vydaného u ČD je stejná, jako je na něm uvedeno. Není tedy nutné si vyřizovat novou průkazku již nyní! Další významnou změnou v Tarifu IDS JMK je zavedení jízdenky pro všechny zóny tzv. všezónové jízdenky s časovou platností 2,5 hodiny. Tato jízdenka bude stát v základní variantě 59 Kč / zlevněná 29 Kč / pro ZTP 14 Kč. Jízdenku bude možné zakoupit pouze v prodeji u řidičů regionálních autobusů, případně vznikne při označení 11 políček na univerzální jízdence. Podrobnosti zveřejněny na našich webových stránkách.

Změny v Tarifu IDS JMK od 1. ledna 2006

Od 1. ledna 2006 vstupuje v platnost nový Tarif IDS JMK. Ceny jízdného se nemění, pouze se zavádějí nová zvýhodnění a nové možnosti pro cestující: Senior nad 70 let a doprovod dítěte do 3 let může nově v zónách 100 a 101 (tzn. v Brně) v autobusech, tramvajích a trolejbusech jezdit bezplatně. Musí si pouze vyřídit průkazku IDS JMK, která do 31. 12. stojí 6 Kč a od 1. ledna 2007 10 Kč. Senioři pro vydání průkazky potřebují pouze fotografii a doklad totožnosti. Průkazku pro dítě do 3 let může vyřídit jakákoli dospělá osoba, která má dané dítě zapsáno v dokladu totožnosti, případně předloží doklad totožnosti a rodný list dítěte. Pro průkazku pro dítě do 3 let není zapotřebí fotografie. Upozornění pro seniory nad 70 let, kteří vlastní platný Zvláštní roční kupón za 350 Kč: Platnost tohoto kupónu vydaného DPMB se prodlužuje až do konce měsíce března. Platnost tohoto kupónu vydaného u ČD je stejná, jako je na něm uvedeno. Není tedy nutné si vyřizovat novou průkazku již nyní! Další významnou změnou v Tarifu IDS JMK je zavedení jízdenky pro všechny zóny tzv. všezónové jízdenky s časovou platností 2,5 hodiny. Tato jízdenka bude stát v základní variantě 59 Kč / zlevněná 29 Kč / pro ZTP 14 Kč. Jízdenku bude možné zakoupit pouze v prodeji u řidičů regionálních autobusů, případně vznikne při označení 11 políček na univerzální jízdence. Podrobnosti zveřejněny na našich webových stránkách.

Pravidelná změna jízdních řádů IDS JMK

Od neděle 10. prosince 2006 dochází k pravidelné změně jízdních řádů IDS JMK. Prosíme, projděte si nové jízdní řády, zda se pro Vás něco nezměnilo.

Pravidelná změna jízdních řádů IDS JMK

Od soboty 10. prosince 2006 dochází k pravidelné změně jízdních řádů IDS JMK. Prosíme, projděte si nové jízdní řády, zda se pro Vás něco nezměnilo.

Předčasné ukončení výluky v Oslavanech

Z důvodu předčasného dokončení opravy mostu v Oslavanech dochází k ukončení výluky na linkách 153, 406, 423, 430 a 431. Jízdní řády linek 423 a 430 se vracení do stavu před zahájením výluky. Na linkách 153, 406 a 431 platí jízdní řády s vyznačenou platností od 9. 12. 2006.

Aktualizované návrhy jízdních řádů pro rozšíření IDS JMK na Boskovicko zveřejněny

Na webu idsjmk.cz se již můžete podívat na aktualizované návrhy jízdních řádů pro Boskovicko.

Jízdní řády platné od 10. 12. 2006 zveřejněny

Na webu idsjmk.cz se již nyní můžete podívat na nové jízdní řády IDS JMK.

Ukončení výluky na lince 710

Z důvodu ukončení výluky na lince 710 se od 13. listopadu 2006 mění jízdní řád této linky.

Změna trasy na lince 332

Z důvodu opravy kanalizace v Tišnově na ul. Černohorské je od 6. 11. 2006 do cca. 9. 12. 2006 změněna trasa linky 332. Linka jede ze zastávky Železné, obec obousměrně bez zastávek přes Lomničku a Tišnov ulicí Lomnickou a Kukýrna na zastávku Tišnov Reigrova a dále ulicí Reigrovou, Dvořákovou, U Humpolky a Nádražní na zastávku Tišnov žel. st. a zpět. Vynechá zastávku Tišnov nám. (pro směr Tišnov). Spoje jedoucí přes zastávku Železné u Limovy se budou otáčet v areálu společnosti VITAR.

Výluka Oslavany

Od 25. 10. do 9. 12. 2006 se z důvodu rekonstrukce mostu v Oslavanech mění jízdní řády linek 153, 406, 423, 430 a 431.

Provoz dopravy ve dnech 26. až 29. října

Ve dnech 26. a 27. října 2006 budou na všech základních a středních školách podzimní prázdniny. V těchto dnech pojedou městské linky IDS JMK (číslo 1 až 99) podle běžných jízdních řádů pro PRACOVNÍ DNY, nepojedou však zvláštní autobusové školní spoje. Na regionálních autobusových linkách IDS JMK (čísla linek vyšší než 100) nepojedou vybrané spoje označené příslušnou inverzní značkou uvedenou v jízdních řádech. V den státního svátku 28. října 2006 bude doprava na linkách 1 až 99 vedena podle jízdních řádů platných pro SOBOTY. U regionálních linek IDS JMK pojedou spoje jezdící ve státní svátek. Doporučujeme věnovat pozornost omezením některých spojů označených příslušnými inverzními značkami. V noci ze soboty 28. října na neděli 29. října 2006 končí letní čas. V čase 3.00 hodiny letního času se hodinky posunou zpět na 2.00 hodiny. V Brně se tedy uskuteční o jedno spojení nočních autobusových linek navíc.

Změna jízdních řádů linek 224 a 225

Od 23. října 2006 dochází v Blansku ke změně jízdích řádů linek 224 a 225.