znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Aktuální oznámení

ZAHÁJENÍ ÚPRAV ZELENĚ CENTRÁLNÍCH PROSTOR OBCE

aktuální do: 31. 05. 2018, vloženo 05. 01. 2018

V rámci dotačního projektu "Revitalizace zeleně na vybraných veřejných prostranstvích obce Měnín" bude od pondělí 8.1.2018 vybraný zhotovitel realizace projektu "Společnost revitalizace zeleně Kula a Tůma" provádět úpravy zeleně centrálních prostor obce. Úpravy zeleně budou provedeny dle projektové dokumentace, kterou zpracovala firma "Atregia s.r.o.". Tato společnost provedla kontrolu a hodnocení zdravotního stavu dřevin, tedy stromů a keřů, na 12 vybraných lokalitách v intravilánu obce. Na základě zjištěného zdravotního stavu navrhla následující opatření.

Tato opatření, tedy úpravy a ošetření vybraných dřevin, provede výše  uvedený zhotovitel projektu. Opatření zahrnují vykácení 76 kusů solitérních (samostatných) stromů, 28 kusů solitérních keřů a 24 skupin keřů. Dále bude provedeno opatření, různé typy zdravotních řezů u 180 kusů dřevin, z toho u 165 kusů stromů. Následně v jarních měsících bude provedena navržená náhradní výsadba dřevin, z toho 113 solitérních stromů, 9 solitérních keřů a 970 keřů v keřových skupinách. V konečné fázi úprav budou založeny nové parkové trávníky a vytvořeno "broukoviště" z kmenů pokácených dřevin. 

S podrobnými podklady a dokumentací projektu se lze seznámit v úředních hodinách na obecním úřadě.