znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Aktuální oznámení

Informace o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu

aktuální do: 26. 05. 2019, vloženo 14. 05. 2019

Informace o době a místě konání voleb
do Evropského parlamentu

Starosta obce Měnín podle ustanovení § 32 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

informuje:

  1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:

v pátek 24. května 2019 od 14:00 hod. do 22:00 hod. a

v sobotu 25. května 2019 od 8:00 hod. do 14:00 hod.

  1. Místem konání voleb je Obecní úřad Měnín, Měnín 34, 664 57 Měnín.
  2. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství.  
  3. Ze závažných důvodů, zejména zdravotních, může volič požádat Obecní úřad Měnín a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči své dva člen s přenosnou volební schránkou.  
  4. Všem voličům budou nejpozději 3 dny přede dnem voleb dodány hlasovací lístky. Ve dnech voleb může volič obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.