znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb

od 15. 4. do 22. 4. 2018

15. 4. NEDĚLE 3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ – sbírka na pomoc migrantům

Přísnotice 7:30 mše sv.: Za farníky.

Měnín 9:00 mše sv: Za Oldřicha a Marii Kiršovi, Leopolda

a Jarmilu Husákovi a duše v očistci.

Blučina 10:30 mše sv.: Za živ. a + rod. Floderovu,Kratochvílovu a duše v oči.

18. 4. STŘEDA

Přísnotice 8:00 mše sv.: Za rče. Saitlovy, syna Jaroslava, Václava, Vojtěcha, dceru Marii, snachy, vnučku Marii a živ. rodinu.

19. 4. ČTVRTEK 17:00 modlitba sv. růžence + sv. smíření

Měnín 17:30 mše sv.: Za manžela, 2 rodiče a Jolanu Sýkorovou.

20. 4. PÁTEK

Blučina 8:00 mše sv.: Za Annu Bartlovou, manžela, rodiče a zetě.

22. 4. NEDĚLE 4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Přísnotice 7:30 mše sv.: Za Marii a Josefa Zvonkovy, syna, celou živ. a + rod.

Měnín 9:00 mše sv: Za živ. a + rodinu Novotnou a Sýkorovu.

Blučina 10:30 mše sv.: Za rodiče Kleinovy a za duše v očistci.

11:15 křestní slavnost (dítě)

F a r n í o z n á m e n í :

Všechny farnosti:

- dnes byla sbírka na pomoc migrantům, dárcům velké díky!

Přísnotice: 28. 3. jsme obdrželi na farní účet 10. tis. Kč na opravu střechy. P. B. zaplať!