znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Pořad bohoslužeb

Pořad  bohoslužeb

od 14. 4. do 21. 4. 2019

14. 4.  NEDĚLE KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ)  NEDĚLE  - sbírka na opravy ve farnosti

Měnín  8:30 sv. smíření

9:00 mše sv: Za farníky. 

                                14:00 křížová cesta                 

PONDĚLÍ SV. TÝDNE

ÚTERÝ SV. TÝDNE

STŘEDA SV. TÝDNE   

17. 4.     15:00 zádušní mše sv.: Za + p. Josefa Urbana.   

ZELENÝ ČTVRTEK 18:00 předvelikonoční sv. smíření

18. 4.    18:30 mše sv. (na památku Večeře Páně):  

Za + prarodiče Sedlářovy a Bálkovy. 

   19:30 adorace v Getsemanské zahradě

VELKÝ PÁTEK   - den přísného postu

19. 4.    15:00 křížová cesta 

   17:30 velkopáteční obřady

BÍLÁ SOBOTA (možnost návtěvy kostela – ve vyznačených časech)

20. 4.    17:30 velikonoční vigilie (sudá čtení) – mše sv.:

   Za rče. Motalovy, prarodiče Praxovy a Krajíčkovy, za živ. a + rod.

NEDĚLE  SLAVNOST   ZMRTVÝVSTÁNÍ  PÁNĚ – Boží hod velikonoční

21. 4.      9:00 mše sv.: Za živé a + členy živého růžence. 

     9:45 svátostné požehnání. 

PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ

22. 4.      9:00 mše sv.: Za Josefa a Andělu Ralenovských a syna Josefa. 

F a r n í     o z n á m e n í :

- vzadu v kostele se na stolku, prosím, zapisujte k adoraci u Božího hrobu na Velký pátek a na Bílou sobotu. 

- příští neděli při mši sv. posvětím pokrmy (beránky, vajíčka, chleby atd.).

- dnes je farní kavárna. Jste zváni!

- prosím lektory – ty z vás, kteří by mohli při velikonoč. obřadech číst, aby jste přišli po mši sv. do zákristie. Děkuji.