znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Pořad bohoslužeb

Pořad  bohoslužeb

od 9. 12. do 16. 12. 2018

9. 12. NEDĚLE   2.  NEDĚLE  ADVENTNÍ   -  sbírka na opravy ve farnosti

Měnín      8:30 předvánoční sv. smíření + modlitba sv. růžence

   9:00 mše sv.:  Za živ. a + rodinu Michálkovu a Povolnou.

Blučina                       10:30 mše sv.: Za Vojtěcha a Marii Kleinovy, za 2 syny: Vojtěcha a Jana a za duše v očistci    + Za Františku a Jaroslava Šillerovy a 2 rodiče  

 + Za Inocence Flodera, 2 rodiče a rod. Berkovu. 

                                   15:00 Sv. Mikuláš v kostele

10. 12. PONDĚLÍ  

11. 12. ÚTERÝ

Měnín                          14:00 zádušní mše sv.: Za + p. Michala Jedličky.

12. 12. STŘEDA         

Blučina                       17:00 modlitba sv. růžence

13. 12. ČTVRTEK       Památka sv. Lucie, panny a mučednice

Měnín                          17:00 modlitba sv. růžence

14. 12. PÁTEK           Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele Církve

                                  17:00 předvánoční sv. smíření + adorace Nejsv. Svátosti   

Blučina                      17:30 mše sv.: Za Vitězslava Kratochvíla a syny. 

16. 12. NEDĚLE   3.  NEDĚLE  ADVENTNÍ   -  sbírka na nedoplatky za elektřinu

Měnín      8:30 předvánoční sv. smíření + modlitba sv. růžence

   9:00 mše sv.:  Za farníky. 

   9:45 křestní slavnost

Blučina                       10:30 mše sv.: Za Štefana Hracha, rodiče, živ. a + rodinu. 

F a r n í     o z n á m e n í :

Všechny: prodej církevních kalendářů na příští rok - v zákristii.

-  tento pátek 14. prosince v 19. hod. budu v LD v Blučině promítat český film IVETKA A HORA (Jak žít se zjevením?, z r. 2008, 84 min.). Po filmu (případná) diskuze a posezení. Jste srdečně zváni!

Blučina: Intence na mše sv. pro příští rok se zapisují u pí. Figurové. Je možné obsazovat (kromě neděle) také středy a pátky!

- až do odvolání  přísný  ZÁKAZ VSTUPU NA KŮR a DO PRAVÉ LODI NAŠEHO KOSTELA – hrozí zřícení kamenů v gotických obloucích!

Měnín: volné úmysly mší sv. DO KONCE ROKU: čtvrtek 20. 12.