znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb

od 12. 8. do 19. 8. 2018

12. 8. NEDĚLE 19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – sbírka na opravy ve farnosti

Měnín 8:30 sv. smíření + modlitba sv. růžence

9:00 mše sv.: Za farníky.

Blučina 10:30 mše sv.: Za rod. Hanušovu, Jana a Emilii a syny Jana, Miroslava a Josefa

+ Za Jitku Minaříkovu, 2 rodiče, za živ. a + rodinu.

14. 8. ÚTERÝ Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

Blučina

15. 8. STŘEDA Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

16. 8. ČTVRTEK

Měnín 18:00 modlitba sv. růžence + sv. smíření

18:30 mše sv.: Za Josefa Čermáka, rodiče a živou rodinu.

17. 8. PÁTEK

Blučina 18:00 modlitba sv. růžence + sv. smíření

18:30 mše sv.: (volný úmysl)

19. 8. NEDĚLE 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Měnín 8:30 sv. smíření + modlitba sv. růžence

9:00 mše sv.: Za Josefa Gargulu, 2 rodiče a duše v očistci.

Blučina 10:30 hodová mše sv.: Za zemř. rodinu Tycovu a Lvovskou.

F a r n í o z n á m e n í :

- organizuji jednodenní farní pouť na poutní a významná místa západní Moravy: sv. Prokop v Třebíči, Kostelní Vydří a Slavonice - v pátek 28. září 2018. V zákristii se vybírá nevratná záloha 200 Kč.

Blučina: ve středu 22. srpna budou opět nocovat v Blučině poutníci na Velehrad. Pokud chcete, můžete jim přispět na občertvení vzdadu v kostele do pokladničky. Díky!