znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb

od 18. 8. do 25. 8. 2019

18. 8. NEDĚLE 20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – Hody v Blučině

Měnín 9:00 mše sv.: Za Josefa Gargulu, 2 rodiče a za duše v očistci.

Blučina 10:30 mše sv.: Za Josefa Ježka a Jarmilu Gebauerovu, 2 rodiče,

za živ. a + rodinu.

19. 8. PONDĚLÍ

20. 8. ÚTERÝ Památka sv. Bernarda, opata a učitele Církve

21. 8. STŘEDA Památka sv. Pia X. papeže

Blučina 19:00 mše sv.: s poutníky putujícími na Velehrad

22. 8. ČTVRTEK Památka Panny Marie Královny

Měnín zádušní mše sv.: Za +

23. 8. PÁTEK 18:00 sv. smíření + modlitba sv. růžence

Blučina 18:30 mše sv.: Za farníky.

24. 8. SOBOTA Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

25. 8. NEDĚLE 21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Měnín 9:00 mše sv.: Za Františku Baxantovu,rod. Baxantovu a Brychtovu

Blučina 10:30 mše sv.: Za rod. Schafferovu, sestru Marii, Josefu

Hrouzkovou a duše v očistci.

F a r n í o z n á m e n í :

- vzadu v kostele je k nahlédnutí krásná kniha Nesvatí svatí, vřele doporučuji do každé rodiny, také jako dárek, k přečtení a promeditování. Vážní zájmci o její objednání se, prosím, zapisujte na stolečku vzadu v kostele, knihy objednám pro všechny společně.

- Orel Blučina vás zve na v neděli 25. srpna 2019 na ORELSKOU POUŤ NA SVATÉM HOSTÝNĚ.

- 29. pěší POUŤ ZE ZNOJMA NA VELEHRAD se uskuteční od 19. srpna 2019. Poutníci již tradičně přespí ve středu 21. 8. 2019 v Lidovém domě. Rádi bychom jim připravili večeře a jiné občerstvení. Pokud budete moci přispět, u vchodu je pokladnička na vaše finanční dary. P. B. zaplať.

- v sobotu 7. září se uskuteční tradiční starobylá zásvětná pouť ke Staré Matce Boží do Žarošic. Autobus vyzvedne poutníky v Blučině v 9,55 hod. a v Měníně v 10,20 hod. Program pouti je sestaven tak, aby byl nenáročný pro starší poutníky i pro děti. Cena je 150 Kč, děti a mládež jedou zdarma. Není nutné se dopředu přihlašovat. Další informace jsou na plakátku na vývěsce.

Blučina:

- tuto hodovou neděli bude náš kostel o hodech výjimečně otevřený až do 17. hodiny. Děkuji blučinské ženě, která to ochotně zajistí!

- výuka náboženství začne v měs. říjnu, rozvrh hodin jako v minulém škol. roce.

- táborák pro děti a jejich rodiče bude v pátek 6. září po mši sv. (v 19. hod.).