znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Pořad bohoslužeb

Pořad  bohoslužeb

od 21. 10. do 28. 10. 2018

21. 10. NEDĚLE 29. NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ  - sbírka  na  MISIE

Měnín      8:30 sv. smíření + modlitba sv. růžence

   9:00 mše sv.:  Za Antonína a Marii Křivánkovy a rod. 

Křivánkovu a Zemanovu. 

Blučina                       10:30 mše sv.: Za Luboše Hradila a za duše v očistci. 

PONDĚLÍ

ÚTERÝ                       Památka sv. Jana Kapistránského, kněze

24. 10. STŘEDA         Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa

Blučina                        8:00 mše sv.: (volný úmysl)

25. 10. ČTVRTEK         

Měnín                          17:00 sv. smíření + modlitba sv. růžence

                                    17:30 (dětská) mše sv.: (volný úmysl)

26. 10. PÁTEK              

Blučina                        17:00 sv. smíření + modlitba sv. růžence      

                                    17:30 mše sv.: Za rodinu Graclovu, Řídkou a za duše v očistci. 

28. 10. NEDĚLE Slavnost VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA   (– konec letního času)

Měnín      8:30 sv. smíření + modlitba sv. růžence

   9:00 mše sv.:  Za Karla a Terezii Kolegarovy a rod. Kolegarovu 

       a Odrážkovu + Za Oldřicha Absolona, 2 rče. a za duše v očistci. 

Blučina                       10:30 mše sv.: Za padlé předky ve světových válkách s prosbou 

                                  o požehnání pro náš národ + Za Boženu Flodrovu, manžela a syna. 

                                   13:30 svátostné  požehnání  (v kostele)

                                   14:00 pietní akce u pomníku  (před farou)

F a r n í     o z n á m e n í :

Blučina: v pátek 23. 11. v 19. hod. na faře setkání zájemců o křest. 

Měnín: dnes (21. 10.) po mši sv. v kostele setkání s rodiči dětí, kt. chodí do náboženství!

Všechny: 

- v době od 2. do 8. listopadu lze při návštěvě hřbitova získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Pobožnost na hřbitově bude v neděli 4. listopadu odpoledne.

- v pátek 16. listopadu. v 19. hod. budu v LD v Blučině promítat film. Po filmu případná diskuze a posezení. Jste srdečně zváni!