znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Pořad bohoslužeb

Pořad bohoslužeb
od 23. 2. do 1. 3. 2020

23. 2. NEDĚLE 7. Neděle v mezidobí
Měnín 8:30 svátost smíření
9:00 mše sv.: Za rodinu Aujeskou, Lauterbachovu a Ladislava Navrátila.

Blučina 10:30 mše sv.: Za Mojmíra Novotného, rodiče, duše v očistci, s prosbou o ochranu pro živou rodinu.

Dněšní sbírka tzv. Haléř sv. Petra je určje určena na misijní a pastorační potřeby sv. Otce papeže Františka. Většinou se vybrané peníze použijí na potřeby pronásledovaných a válkou soužených křesťanů ve světě.

26. 2. STŘEDA POPELEČNÍ STŘEDA
Měnín 17:00 mše sv.:
Blučina 18:00 mše sv.: Za † Františka Flodera, živou a † rodinu a duše v očistci; za Františku Bartlovou, manžela, sestru a nemocnou Marii Böhmovou.

27. 2. ČTVRTEK Čtvrtek po popeleční středě
Měnín 17:30 mše sv.:

28. 2. PÁTEK Pátek po popeleční středě
Blučina 17:30 mše sv.: Za farníky

1. 3. NEDĚLE 1 NEDĚLE POSTNÍ
Měnín 8:30 svátost smíření
9:00 mše sv.: Za Jaroslava Šťastného, dvoje rodiče a živou rodinu.

Blučina 10:30 mše sv.: Za Jitku Minaříkovu, dvoje rodiče a celou živou rodinu.

Farní oznámení:
Blučina: Od 1. neděle postní budou v neděli odpoledne společné křížové cesty. Přesné časy spolu s upřesněním, které společenství má pobožnost na starost, upřesníme příští neděli.