znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj
znak obce Měnín
obec Měnín
okres Brno – venkov, Jihomoravský kraj

Pořad bohoslužeb

Pořad  bohoslužeb

od 17. 2. do 24. 2. 2019

17. 2. NEDĚLE 6. NEDĚLE   V MEZIDOBÍ 

Měnín    9:00 mše sv: Za farníky.

Blučina                     10:30 mše sv.: Za Oldřicha Tyce, rodiče a Jana Hanuše. 

                                 11:30 setkání rodičů a dětí, které půjdou k 1. sv. přijímání (16. 6.)

20. 2. STŘEDA           

Blučina                       8:00 mše sv.: Za Marii Zabloudilovou a Annu Vitáskovou. 

21. 2. ČTVRTEK 

Měnín    8:00 mše sv.: Za + p. Josefa Hájka. 

22. 2. PÁTEK  Svátek Stolce svatého apoštola Petra

Blučina                      17:00 modlitba sv. růžence

23. 2. SOBOTA        Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

24. 2. NEDĚLE 7. NEDĚLE   V MEZIDOBÍ – sbírka Haléř sv. Petra

Měnín  8:30 sv. smíření

9:00 mše sv: Za rodinu Lauterbachovu, Aujeskou 

a Ladislava Navrátila.

Blučina                     10:30 mše sv.: Za Marii Šťastnou + Za Mojmíra Novotného, rodiče 

   a za duše v očistci. 

F a r n í     o z n á m e n í :

Všechny farnosti: příští neděli sbírka Haléř sv. Petra. 

-  v pátek 8. března v 19. hod. budu v LD v Blučině promítat sovětský film POKÁNÍ, ZÍSKAL CELOU ŘADU OCENĚNÍ V LETECH  1987 a 1988 (s českými titulky; z r. 1984, 146 min.).

- děvčata na ZŠ jsou zvána na DÍVČÍ OLYMPIÁDU, která se koná v sobotu 30. BŘEZNA v 8. HOD. V TELNICI, přihlášujte se, prosím, u paní katechetek. 

Blučina: 

- poděkování za tříkrálovou sbírku – bp. Vojtěch. 

- stále jsou volné úmysly na mše sv. – následující dny: 13. 3., 27. 3., 29. 3., 3. 4., 5. 4.

- tuto neděli 17. února budou při mši sv. představeny děti, které půjdou v neděli 16. června poprvé ke svatému přijímání. Po mši sv. na faře informativní schůzka pro rodiče s jejich dětmi.